Používáme cookies proto, abychom e-shop přizpůsobili Vám na míru. Bližší informace najdete zde.

Boxovací pytel Junior

novinka

Kód: PIR 01P

Barva: černá

Dostupnost: skladem

cena: 659,- Kč
Velikost:
Počet ks:

Boxovací pytel Junior
Informace o produktu

Je určen výlučně pro sportovce velmi lehkých vah, kteří se s bojovými sporty začínají seznamovat.

Parametry výrobku:

  • váha - cca 5 - 7kg
  • výška - 60 cm
  • průměr -20 cm
  • omyvatelný, velice pevný a odolnáný materiál
  • závěs - nylonový popruh
  • výplň – kožená nebo textilní řezanka (možnost doplnění)
  • použití - od 10 let

Toto zboží zasíláme pouze kurýrem.

Upozornění

Doporučené použití: lehký kontakt, nácvik úderových technik. Závěsný boxovací pytel Junior NENÍ určen k nácviku trvdých úderů.

Upozornění pro nácvik úderů na boxovacím pytli

- Vždy používejte ochranné pomůcky rukou (pytlovky).

- Boxovací pytel není určen pro nácvik úderů se zbraněmi a jinými předměty.

- Nácvik úderů provádějte pouze pod odborným dozorem. Při neodborném nácviku může dojít k úrazu.

- Dlouhodobé a intezivní údery do pytle mohou způsobit poškození kloubů, vazů, případně jiné zdravotní problémy.

- Tréninkové dávky zvyšujte postupně. Věnujte náležitou pozornost regeneraci. Před započetím tréninkového cyklu zkontrolujte Váš zdravotní stav u lékaře.

- Pytel musí při úderu uhýbat (absorbovat úder). Pokud neodpovídá váhově Vaší postavě a po úderu se nepohne zvyšuje se výrazně riziko zranění končetiny.

- Za pytel netahejte vahou těla směrem dolů (nevěšte se), hrozí utržení pytle a jeho následný pád na zem.

Upozornění pro umístění a instalaci závěsného boxovacího pytle

- Netahejte boxovací pytel za závěsné lanko po podlaze, hrozí zničení výrobku.

- Boxovací pytel je určen pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte boxovací pytel vodě a vlhkosti.

- Před každým cvičením zkontrolujte zavěšení pytle. V případě jakéhokoli poškození nepokračujte v tréninku a zajistěte odbornou opravu.

- Dbejte, aby se boxovací pytel nemohl poškodit dřením o zeď nebo o jiný předmět. Ujistěte se, že pytel pohybující se při nácviku, má dostatek prostoru tak, abyste vyloučili škodu na majetku a zdraví.

- Zamezte pohybu malých dětí v prostoru okolo pytle, vyloučíte tak případný nechtěný úraz při pohybu nebo pádu boxovacího pytle.

Zavěšení boxovacího pytle

- Pytel zavěste tak, aby temeno Vaší hlavy bylo zhruba ve výši horního konce pytle.

- Boxovací pytel má závěsné lanko, které je nutno spojit pomocí karabiny nebo jiného zařízení se závěsem upevněným na zdi nebo stropu. Určitě si vyberete z naší nabídky závěsů boxovacích pytlů.

- Kontrolujte závěsné lanko na kterém je pytel zavěšen proti opotřebení. Pokud je lanko příliš opoptřebované, je nutné ho vymněnit. V případě pokračování cvičení s velmi opotřebovaným lankem hrozí

pád pytle na zem s rizikem škody nebo zranění.

Údržba

- Ošetřujte přípravky na PVC nebo vlhkým hadrem.

- Vyvarujte se ostrých, tvrdých předmětů a vody.

Likvidace

- Nevhazujte boxovací pytel do běžného odpadu.

- Nechte pytel odborně zlikvidovat ve sběrném dvoře.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BOXOVACÍ PYTEL V ROZPORU S VÝŠE UVEDENÝM UPOZORNĚNÍM A DOPORUČENÍM.