Používáme cookies proto, abychom e-shop přizpůsobili Vám na míru. Bližší informace najdete zde.

Stropní závěs boxerského pytle otočný

Kód: PIR 08

Barva: černá

Dostupnost: skladem

cena: 399,- Kč
Počet ks:

Stropní závěs boxerského pytle otočný
Kvalitní stropní závěs stříkaný černou komaxitovou barvou. Kvalitní stropní závěs stříkaný černou komaxitovou barvou.

Kvalitní stropní závěs stříkaný černou komaxitovou barvou.

Celková délka jednoho kovového pásu je 34 cm.

Rozměr kříže je tedy 34 x 34 cm. Celková délka jednoho kovového pásu je 34 cm.

Rozměr kříže je tedy 34 x 34 cm.

Celková délka jednoho kovového pásu je 34 cm.

Rozměr kříže je tedy 34 x 34 cm.

8 otvorů kříže po dvou na každé straně pro dobré upevnění ke stropu. 

Průměr otvoru je 10 mm. 8 otvorů kříže po dvou na každé straně pro dobré upevnění ke stropu. 

Průměr otvoru je 10 mm.

8 otvorů kříže po dvou na každé straně pro dobré upevnění ke stropu.

Průměr otvoru je 10 mm.

Kvalitní závěsné otočné oko o vnitřním průměru 3 cm.
Kvalitní závěsné otočné oko o vnitřním průměru 3 cm.

Kvalitní závěsné otočné oko o vnitřním průměru 3 cm.

Otočné oko je zajištěné podložkou a matkou, která je bodově zavařena, aby se vlivem otáčení neuvolňovala. Otočné oko je zajištěné podložkou a matkou, která je bodově zavařena, aby se vlivem otáčení neuvolňovala.

Otočné oko je zajištěné podložkou a matkou, která je bodově zavařena, aby se vlivem otáčení neuvolňovala.

Informace o produktu

Stropní závěs boxerského pytle s otočným okem je určen pro zavěšení boxerského pytle na strop. Závěs boxerského pytle je také možno použít pro ukotvení punchinballu ke stropu a podlaze.

Parametry výrobku:

 • otočné oko
 • materiál - ocel
 • nosnost max. 50 kg
 • zavěšení na max. 8 -12 vrutů
Upozornění

Upozornění

Vlivem koroze, opotřebení nebo vady materiálu může dojít k poškození u více

zatěžovaných částí závěsu, obzvláště u závěsného oka a jeho upevnění v nosném

materiálu (vytržení, probroušení, prasknutí a následného pádu box. pytle na zem).

Proto prosím dodržujte následující pokyny:

 • Před každým použitím závěs boxerského pytle zkontrolujte (otočné oko, sváry, spoje). Závěsné

oko držáku musí vždy zůstat pobyblivé (tj. musí se točit). V případě podezření na poškození závěs nepoužívejte a předejte ho k reklamaci nebo opravě.

 • Otočné části závěsného oka promazávejte vazelínou min. každých 6 měsíců. Naneste mazací tuk do otáčecího mechanismu. Několikrát otočte okem, aby došlo k roznesení maziva.
 • Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů, které spojují části závěsu se stropem.
 • Závěs má maximální nosnost 50 kg. Nikdy držák nezatěžujte větší hmotností.
 • Zajistěte prázdný prostor (min. v poloměru délky pytle) okolo závěsu a pod ním tak, aby v případě pádu boxovacího pytle nemohlo dojít ke škodě na majetku. Obzvláště dbejte na vyloučení malých dětí z prostoru okolo pytle, abyste předešli možnému zranění.
 • Dbejte na upevnění! Vždy se poraďte s odborníky (stavebniny, OBI apod.), kteří zvolí ten nejlepší spojovací materiál dle nosnosti stěny. Používejte maximální průměr šroubu, který jde do otvorů držáku použít. Vždy využijte všechny otvory pro šrouby k upevnění držáku na strop. Za špatné upevnění nenese výrobce odpovědnost. Případně zajistěte pojistným lankem závěs ke stropu.
 • Po ukončení životnosti stropního závěsu boxerského pytle ho odevzdejte do sběrných surovin.
 • Používejte pouze v interiéru pro zavěšení boxerského pytle, punchingballu nebo boxerské hrušky.

 NIKDY NEPOUŽÍVEJTE STROPNÍ ZÁVĚS BOXERSKÉHO PYTLE V ROZPORU S UPOZORNĚNÍM