Používáme cookies proto, abychom e-shop přizpůsobili Vám na míru. Bližší informace najdete zde.

Boxovací pytel Junior - Targets Plus

novinka

Kód: PIR 01TR PLus

Barva: červená

Příplatek za dopravu: 40,- Kč

Dostupnost: skladem

cena: 699,- Kč
Velikost:
Počet ks:

Boxovací pytel Junior - Targets Plus
Závěsné oko pro
jednoduché zavěšení


Otevíratelná horní část pytle umožňuje doplnění nebo odebrání náplně Závěsné oko pro
jednoduché zavěšení


Otevíratelná horní část pytle umožňuje doplnění nebo odebrání náplně

Závěsné oko pro
jednoduché zavěšení


Otevíratelná horní část pytle umožňuje doplnění nebo odebrání náplně

Informace o produktu

Je určen výlučně pro sportovce velmi lehkých vah, kteří se s bojovými sporty začínají seznamovat.

Parametry výrobku:

  • váha - cca 7 až 9 kg
  • výška - 80 cm
  • průměr -20 cm
  • omyvatelný
  • závěs - nylonový popruh se závěsným kroužkem
  • výplň – kožená nebo textilní řezanka (možnost doplnění)
  • použití - od 10 let

Toto zboží zasíláme pouze kurýrem.

Upozornění

Doporučené použití: lehký kontakt, nácvik úderových technik. Závěsný boxovací pytel Junior NENÍ určen k nácviku trvdých úderů.

Upozornění pro nácvik úderů na boxovacím pytli

- Vždy používejte ochranné pomůcky rukou (pytlovky).

- Boxovací pytel není určen pro nácvik úderů se zbraněmi a jinými předměty.

- Nácvik úderů provádějte pouze pod odborným dozorem. Při neodborném nácviku může dojít k úrazu.

- Dlouhodobé a intezivní údery do pytle mohou způsobit poškození kloubů, vazů, případně jiné zdravotní problémy.

- Tréninkové dávky zvyšujte postupně. Věnujte náležitou pozornost regeneraci. Před započetím tréninkového cyklu zkontrolujte Váš zdravotní stav u lékaře.

- Pytel musí při úderu uhýbat (absorbovat úder). Pokud neodpovídá váhově Vaší postavě a po úderu se nepohne, zvyšuje se výrazně riziko zranění končetiny.

- Za pytel netahejte váhou těla směrem dolů (nevěšte se), hrozí utržení pytle a jeho následný pád na zem.

Upozornění pro umístění a instalaci závěsného boxovacího pytle

- Netahejte boxovací pytel za závěsné lanko po podlaze, hrozí zničení výrobku.

- Boxovací pytel je určen pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte boxovací pytel vodě a vlhkosti.

- Před každým cvičením zkontrolujte zavěšení pytle. V případě jakéhokoli poškození nepokračujte v tréninku a zajistěte odbornou opravu.

- Dbejte, aby se boxovací pytel nemohl poškodit dřením o zeď nebo o jiný předmět.

- Ujistěte se, že pytel pohybující se při nácviku, má dostatek prostoru tak, abyste vyloučili škodu na majetku a zdraví.

- Zamezte pohybu malých dětí v prostoru okolo pytle, vyloučíte tak případný nechtěný úraz při pohybu nebo pádu boxovacího pytle.

Zavěšení boxovacího pytle

- Pytel zavěste tak, aby temeno Vaší hlavy bylo zhruba ve výši horního konce pytle.

- Boxovací pytel má závěsné lanko, které je nutno spojit pomocí karabiny nebo jiného zařízení se závěsem upevněným na zdi nebo stropu.

- Kontrolujte závěsné lanko na kterém je pytel zavěšen proti opotřebení. Pokud je lanko příliš opoptřebované, je nutné ho vymněnit. V případě

pokračování cvičení s velmi opotřebovaným lankem hrozí pád pytle na zem s rizikem škody nebo zranění.

Údržba

- Ošetřujte přípravky na PVC nebo vlhkým hadrem.

- Vyvarujte se ostrých, tvrdých předmětů a vody.

Likvidace

- Nevhazujte boxovací pytel do běžného odpadu.

- Nechte pytel odborně zlikvidovat ve sběrném dvoře.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BOXOVACÍ PYTEL V ROZPORU S VÝŠE UVEDENÝM UPOZORNĚNÍM A DOPORUČENÍM.